หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนะนำที่ท่องเที่ยวในปัตตานี โดย...นศ.สังคมศึกษา59 มรย

แนะนำที่ท่องเที่ยวในปัตตานี โดย...นศ.สังคมศึกษา59 มรย

https://www.youtube.com/watch?time_continue=435&v=kMyFUyu-rSA&feature=emb_logo

แกลเลอรี่