งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบกล่าวสุนทรพจน์ ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้จัดการประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบกล่าวสุนทรพจน์  ความยาว 3-5 นาที ภายใต้หัวข้อ “ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง?” โดยแบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ 3.ระดับประชาชนทั่วไป   ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท

       **กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มีนาคม 2562 โดยสามารถส่งได้ละคน 1 ผลงาน

      **สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ตามเอกสารแนบข้างล่างนี้ 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่