งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11

โครงการ “SINGHA  BIZ  COURSE” เป็นโครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 รวมทั้งนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดสาขาวิชา  นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาส “ทำงานจริง” ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และบริษัทในเครือ โดยนักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครที่ได้เว็บไซต์ www.singhabizcourse.com   ตั้งแต่บัดนี้- 28 ก.พ. 62

          **รายละเอียดโครงการและการสอบการคัดเลือกดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด