งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์กำหนดการแข่งขันมหกรรมกีฬาประเพณีมนุษย์-วจก. อุดมศึกษาเขตภาคใต้ ครั้งที่ 20 "ไอยราเกมส์"

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ  ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีมนุษย์ - วจก. อุดมศึกษาภาคใต้  ครั้งที่ 20 “ไอยราเกมส์” ในระหว่างวันที่ 10 - 12 เมษายน 262 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ จำนวน 5 สถาบัน  ได้แก่  

   1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา          

   2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

   4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

   5.คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

**นักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมชม ร่วมเชียร์การแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่