งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพทางเลือก ภายใต้กิจกรรม “เย็บกระเป๋าร้อยพวงกุญแจ ปีที่ 2 "

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมอบรมอาชีพทางเลือกให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ภายใต้กิจกรรม “เย็บกระเป๋าร้อยพวงกุญแจ ปีที่ 2” ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ ลานวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

หมายเหตุ

**รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 หรือจนกว่าจนเต็ม และประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฯ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

** รับเพียง 30 คน เฉพาะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯเท่านั้น

**สมัครได้ที่ http://bit.ly/2Hm8jTz

 

แกลเลอรี่