งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ก.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

    กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้จัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ในหัวข้อ "มีทุกข์ พบปัญหา โทรมาที่ 1300 สายด่วน พม." 

    **เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 กันยายน 2562 

    โดยมีรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท , รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆละ  3,000 บาท

    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์ที่แนบ ข้างล่างนี้ 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด