งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาคมส.วจก.มรย.สุดเจ๋งบูรณาการข้ามศาสตร์คว้ารางวัลระดับประเทศอีกแล้ว

นักศึกษาคมส.วจก.มรย.สุดเจ๋งบูรณาการข้ามศาสตร์คว้ารางวัลระดับประเทศอีกแล้ว

           (25 ก.ย.62) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการสัมมนาและพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว” ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยครั้งนี้ มีตัวแทนนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1เดียวจากภาคใต้ที่ทะลุเข้าสู่รอบประเทศในการแข่งขันประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ประจำปี2562

          ซึ่งการแข่งขันรายการนี้รับสมัครผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในประเภทอุดมศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 และมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 61 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทอุดมศึกษา 32 เรื่อง และประเภทประชาชนทั่วไป 29 เรื่อง ผลปรากฏว่า ทีม Shura Media จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลงานเรื่อง ปลายดินสอ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

สมาชิกในทีมประกอบด้วย

1. นางสาวอาอีซะห์​ สาเรป นักศึกษาจากหลักสูตรภาษาไทย คบ. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

2.นายอับดุลเราะมาน อาแวกือจิ นักศึกษาจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

3.นายอิคลาส แวแยนา นักศึกษาศิษย์เก่าจากหลักสูตร นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์วรากร แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

***หมายเหตุ*** รายการนี้ไม่มีทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เนื่องจากคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดไว้

แกลเลอรี่