งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระเบียบการแข่งขัน และใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในหัวข้อ “รู้รักสามัคคี”

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญน้องๆนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 3 จังหวัดชายแดนใต้หัวข้อ “รู้รักสามัคคี” ในโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี เพื่อสนองตอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รวมกว่า 50,000 บาท
          เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 มกราคม 2563 (ปิดรับสมัครหลังจากครบจำนวนประเภทละ 20 คน) สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์ human.yru.ac.th/studentaffair/page/266
          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 
                 อาจารย์วรากร แซ่พุ่น เบอร์โทร 080-0378-671  E-mail: warakorn.s@yru.ac.th
                 นางสาวปิยะมาศ สร้อยแก้ว เบอร์โทร 073-299632  E-mail: piyamas.s@yru.ac.th

**หมายเหตุ: ระเบียบการแข่งขัน และใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในหัวข้อ “รู้รักสามัคคี”สามารถดาวน์โหลดตามไฟล์แนบ

           ตรวจสอบรายชื่อการสมัครได้ที่เว็บไซต์ human.yru.ac.th/studentaffair/page/267

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่