งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดตั้งกองทุนร่วมใจสู้ภัยโควิดเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมถึงช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

                 รายละเอียดหลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มขอเบิกเงินช่วยเหลือเยียวยา(กรณีเสียชีวิต) , แบบฟอร์มขอเบิกเงินช่วยเหลือเยียวยา(กรณีป่วย) สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามไฟล์ที่แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่