งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ (รหัส 63) อบรมหลักสูตรเสริมอาชีพระยะสั้น เรื่อง การทำผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมุนไพร

หลักสูตรเสริมอาชีพระยะสั้น การทำผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมุนไพร

รับสมัครเฉพาะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ รหัส 63

       คณะมนุษยศาสตร์ฯ กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ เรื่อง การทำผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมุนไพร ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 ณ ลานวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

++นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ (รหัส 63) ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/4067svP หรือตามคิวอาร์โค้ดที่แนบ

- รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น!!

ผู้ที่เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรรับรองหลักสูตรเสริมอาชีพระยะสั้น (โดยต้องเข้าอบรมทั้ง 3 วัน)

**หมดเขตรับสมัคร 20 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าผู้สมัครครบตามจำนวน

**ประกาศรายชื่อ 22 มีนาคม 2566

แกลเลอรี่