งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2565

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2565  ดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด