งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ให้นักศึกษาไทยพุทธร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้นักศึกษาไทยพุทธร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

แกลเลอรี่