งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน “จุมภฏ-พันธ์ทิพย์”

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน “จุมภฏ-พันธ์ทิพย์”

                คุณสมบัติ (นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระเบียบทุนการศึกษาฯ  ดังเอกสารแนบ)

                1.นักศึกษาคณะมนูษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ชั้นปีที่ 1

                2.เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความตั้งใจเล่าเรียน  แต่ขาดทุนทรัพย์

หมายเหตุ  1.นักศึกษาสามารถดาวโหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา และระเบียบทุนการการศึกษาของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ดังตามเอกสารแนบ

                   2. หมดเขตการส่งใบสมัครขอรับทุน ในวันที่ 4 มกราคม 2562  โดยส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

               ***คณะมนุษยศาสตร์ฯ จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ระดับคณะให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด