งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับสมัครนักแสดงกีปัสเรนัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปิดรับสมัครนักแสดงกีปัสเรนัง  ปีการศึกษา 2561

     ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่1 และชั้นปีที่2 ผู้มีใจรักในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นนักแสดงชุดกีปัสเรนังของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและลงชื่อได้ที่ : 

     นางสาวปิยะมาศ สร้อยแก้ว นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2561

แกลเลอรี่