งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตารางการเข้าชมภาพยนตร์เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561 ของนักศึกษาภาคปกติ รหัส 59-61

นักศึกษารหัส 59 - 60  เข้าชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ

นักศึกษารหัส 61 เข้าชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

***ตารางเข้าชมภาพยนตร์แยกเฉพาะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดังเอกสารไฟล์แนบ ดาวน์โหลด***

***ตารางเข้าชมภาพยนตร์ทุกคณะดังเอกสารแกลเลอรี่แนบ***

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่