งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมอาชีพทางเลือกให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ภายใต้กิจกรรม “เย็บกระเป๋าร้อยพวงกุญแจ ปีที่ 2”

ผู้ที่มีรายชื่อ(ดังเอกสารแนบ) เข้าร่วมกิจกรรมอบรมอาชีพทางเลือกให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ภายใต้กิจกรรม “เย็บกระเป๋าร้อยพวงกุญแจ ปีที่ 2” ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ ลานวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

โดยสิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม

      - ค่าสมัครจำนวน 50 บาท

       - กรรไกร

       - เข็มเย็บผ้า

       - เข็มหมุด

       - ด้ายสีและด้ายขาว

       - ดินสอและไม้บรรทัด

       - ดับเบิ้ลคลิปสีดำ

**ลงทะเบียนเวลา 08.30-0.900 น.   และเริ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

**นักศึกษาสวมใส่ชุดกิจกรรม  และผู้ที่เข้าร่วมโครงการครบตามจำนวนชั่วโมง  จะได้เกียรติบัติรับรองการเข้าอบรม

แกลเลอรี่