งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

link รับสมัครนักกีฬา และความสามารถพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

รับสมัครนักกีฬา และความสามารถพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

สามารถสมัครได้ผ่านลิ้งค์นี้ http://bit.ly/2KPsmwJ

หรือ สแกนได้ QR Code ข้างล่างได้