งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร

                  ด้วยคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ “ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” ซึ่งนักศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (รายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังเอกสารแนบ) ทั้งนี้สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                 ทั้งนี้ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ , ๒ และ ๓ จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

**หมายเหตุ   รายละเอียดและหลักเกณฑ์  นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตามไฟล์ที่แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่