งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ “SINGHA BIZ COURSE” ปีที่ ๑๒

          โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน SINGHA  BIZ  COURSE ปีที่ ๑๒

โครงการ “SINGHA  BIZ  COURSE” เป็นโครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ รวมทั้งนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดสาขาวิชา  นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาส “ทำงานจริง” ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และบริษัทในเครือ โดยนักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครที่ได้เว็บไซต์ www.singhabizcourse.com   ตั้งแต่บัดนี้ – 29 ก.พ. 63

          **รายละเอียดโครงการและการสอบการคัดเลือกดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด