งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาทุกชั้นปี ตอบแบบสำรวจเพื่อการวางมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด Covit-19

ให้นักศึกษาทุกชั้นปี ตอบแบบสำรวจเพื่อการวางมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด Covit-19 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 เมษายน 2563 ดังลิงก์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1OmTIUT4Pi4VhBGmup8OfhBkJ4GudjqHWhJwB0GEN6kS9dw/viewform