งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญประกวดคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษ COVID-19

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้จัดโครงการประกวดคลิปวิโีโอภาษาอังกฤษ : ใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกล COVID-19  โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและผลงานคลิปวิดีโอ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2563  และประกาศผลการประกวดในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563

              **รายละเอียดโครงการ และใบสมัคร  สามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด