งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญส่งผลงานประกวดบทความ และการประกวดคลิปวิดีโอ

          สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดประกวดบทความสร้างแรงบันดาลใจในการป้องกันยาเสพติดภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 และการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง”

- หมดเขตรับบทความ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยติดต่อประสานงานได้ที่ นายเริงฤทธิ์  สวัสดิรักษา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร 089-6627868

- หมดเขตสมัครประกวดคลิปวิดีโอ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หากมีข้อสงสัยติดต่อประสานงานได้ที่ นางสาววงคฺทิพย์  จันทภาโส  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร 086-9656560

**รายละเอียดหลักเกณฑ์และใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด