งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ รหัส 58-62 ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการบริการให้ข้อมูลข่าวสาร และการจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอความร่วมมือให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ รหัส 58-62 ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการบริการให้ข้อมูลข่าวสาร  และการจัดกิจกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562  โดยสามารถเข้าไปตอบแบบประเมินฯได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 17 กรกฎาคม 2563

    โดยให้นักศึกษา กดที่ลิ้งค์ https://forms.gle/yvPeh3UdSC2DpZKH7

แกลเลอรี่