งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศผลการประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ “ทำดีต้องได้ดี”

ผลการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นายอารีฟาน  ตะเย๊าะ
  นายฟาฮาล  ดือราแม
  นายญัยลานี  หะยีมะแซ
  นางสาวอิสมีฮัน  สะไร
  นางสาวณุทพียะห์  ดาลอ

              

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นายอัจญมัล  เริงสมุทร
  นายอับดุลเราะห์เเม  หะยีมะลี
  นายซาฮาบุดดีน  เเวดอเลาะ
  นายสุไลมาน  เต๊ะซา
  นายวาริส  มามะ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  นางสาวนูร์ฟาติน  ยะปา
  นางสาวอาซีซะห์  สะมาแอ
  นางสาวสารีนา  ปุเตะ
  นางสาวซะฮ์รอ  ดอมะ
  นายนูรูดิน  บือแน

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่  นางสาวอาตีกะห์  ดอมอลอ
  นางสาวรุสนี  ละแมะสะ
  นางสาวอาอีเสาะ  ดือราแม
   

               

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  ได้แก่  นางสาวแวฮัฟเซาะห์  มะมิง
  นางสาวรุสนี  มะยีแต
  นางสาวนิรุสมี  วาโมง
 

                    

รางวัลชมเชย

          1.นางสาวอามีเนาะ  จิ  , นางสาวรุสนี  สายอ  และนางสาวรอกีเยาะ  ดอเลาะ

          2.นายมูฮัมหมัดอิกรอม  เจ๊ะอารงค์ , นายมูหะมัดอัสรัฟ  ซิแต  และนายนิอารีฟ  นิมะ

 

**หมายเหตุ    1.นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จะได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร โดยให้นักศึกษามารับมอบในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564  เวลา 14.00 น.  ณ  สำนักงานคณบดีคณะ มนุษยศาสตร์ฯ ทั้งนี้ให้นักศึกษานำบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษามาในวันดังกล่าวด้วย

                    2. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ให้มารับมอบเกียรติบัตร    ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564   เวลา 14.00 น.  ณ  สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์