งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกียรติบัตรนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ปีการศึกษา 2565 (24-25 ธันวาคม 2565)

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ  เมื่อวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมติงเซียง  ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

**สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด