งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรชิงต่าว มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ หลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอก

         ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรชิงต่าว มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ หลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอก

      **ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดดังเอกสารที่แนบข้างล่างนี้ 

แกลเลอรี่