งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

          ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

          ในการนี้ วช. ขอเชิญส่งนักศึกษา ทุกระดับการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 โดยจัดส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ จำนวน 8 ชุด ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์มดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่