งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญส่งโครงการเข้าร่วมประกวดในโครงการจิตอาสา “GE-ชวนคุณทำความดีเพื่อสังคม” ประจำปี ๒๕๖๖

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดการประกวดโครงการจิตอาสาของนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “GE-ชวนคุณทำความดีเพื่อสังคม” ประจำปี ๒๕๖๖

          ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงขอเชิญส่งโครงการเข้าร่วมการประกวด โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด