งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ

           ด้วยสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ หัวข้อ Hack a Box : Civil Service HR Playground  ในรูแบบการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon) โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด