งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลกรและนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม 2566” ครั้งที่ 17

        ด้วยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม 2566” ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวเรื่อง หลากมิติ ในหนึ่งชีวิต (Dimensions of One’s Lift Course) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

          ในการนี้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคมฯ จึงขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ตามวัน เวลาดังกล่าว

      ++โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด