งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคปกติ) รอบพิเศษ

               คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคปกติ) รอบพิเศษ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 23 มิถุนายน 2566 ใน 4 สาขาวิชาเอก ได้แก่ สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชน  สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และสาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ

                **ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่