งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวด “การแสดงละครเพลงต่อต้านการทุจริต” ประจำปี 2566

             ด้วยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู โดยได้ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดโครงการประกวด “การแสดงละครเพลงต่อต้านการทุจริต” ประจำปี 2566

              จึงขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ โดยส่งผลงานเป็นคลิปวิดีโอ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่