งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น TIPlife Short Film Contest 2023

            บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการประกวดหนังสั้น TIPlife Short Film Contest ภายใต้หัวข้อ “มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่”

           จึงขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 30 กันยายน 2566 และส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 10 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดเพี่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่