กิจกรรมเคารพธงชาติ

4 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

วันอังคารที่ 04 กันยายน 2561 คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ อาคาร 20 (อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)