กิจกรรมการประกวดเฟรชชี่ ภายใต้โครงการ “freshmen The Musical Contest” ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิภาษาไทย เข้าร่วมการประกวดเฟรชชี่ ภายใต้โครงการ “freshmen The Musical Contest”  วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาhttps://www.facebook.com/nong.ni.927/videos/2157264467858317/