ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอรวรรณ แก้วทอง ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฑูตวัฒนธรรม และรางวัล popular vote กิจกรรมประกวดทูตวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

20 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอรวรรณ  แก้วทอง ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฑูตวัฒนธรรม และรางวัล popular vote กิจกรรมประกวดทูตวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 และนายสุรเดช เผ่าสุภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้เข้าร่วมการประกวด กิจกรรมประกวดทูตวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา