กิจกรรมร่วมถวายสมเด็จพระชนมพรรษา

15 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

กิจกรรมร่วมถวายสมเด็จพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมในภาคเช้า เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา 08.45 น. กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม ละหมาดฮายัต ณ อาคารละหมาด

กิจกรรมภาคบ่าย เวลา 13.00 น. พิธีการวางพานพุ่ม (พุ่มทอง - พุ่มเงิน) ถวายสักการะ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา