อาจารย์ซูไรดาเป็นคณะกรรมการการแข่งขัน i wont to talk

23 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

อาจารย์ซูไรดาเป็ยนคณะกรรมการการแข่งขัน "i wont to talk " 

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ด้วยศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ไ้ดจัดกิจกรรม  "การแข่งขัน i won't to talk " ในหัวข้อ "ฮีโร่ของฉัน" ซึ่งได้เชิญอาจารย์ซูไรดา เจ๊ะนิ เป็นคณะกรรมการในการตัดสิิน เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ ห้อง American Corner ชั้น 2 อาคารบรรณราชาชนครินทร์ (ห้องสมุด)