คณาจารย์เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ ART THESIS EXHIBITION 2019 (ART CERITA)

23 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

คณาจารย์เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ ART THESIS EXHIBITION 2019 (ART CERITA)

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ ART THESIS EXHIBITION 2019 (ART CERITA) ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ ART THESIS EXHIBITION 2019 (ART CERITA) ซึ่งนำผลงานศิลปนิพนธ์ (Thesis) ของนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ ขั้นปีที่ 4 มาจัดแสดงให้ผู้สนใจได้เข้ารับชมความสามารถ ซึ่งสร้างสรรค์จากหลากหลายเทคนิค โดยพิธีเปิดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติ์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้สนใจในงานศิลปะเข้าชมนิทรรศการฯ โดยงานจะจัดแสดงในวันที่ 3 - 11 ธันวาคม เวลา 9.00 -16.30 น. ของทุกวัน ณ ห้องกระจกได้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ์ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา