คณาจารย์เข้าร่วมทำบุญพิธีตามศาสนา (งานเลี้ยงทำบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

9 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

คณาจารย์เข้าร่วมทำบุญพิธีตามศาสนา (งานเลี้ยงทำบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)​)

        คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมพิธีทำบุญ งานเลี้ยงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ซึ่งทางด้านศาสนาอิสลามจะมีการจัดกิจกรรมละหมาดฮายัตขอพรให้เกิดความจำเริญ ณ อาคารละหมาด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และทางด้านศาสนาพุทธทำบุญ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์