กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563

9 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563

        คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิาภาษาไทย เข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 วันที่ 6 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ภายในงานมีการจับฉลากรางวัลต่าง ๆ และชมวิดีโอการแสดงคณาจารย์คณะมนุษย์ฯ อีกด้วย