พิธีประราชธานปริญญาบัตรศิษย์เก่า

17 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมแสดงความยินกับรุ่นพี่ รหัส 55 ในวันซ้อมใหญ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างสัมพันธ์อันที่งามระหว่างพี่น้อง และสร้างความรัก ความสามัคคีในหลักสูตร โดยมีอาจารย์และนักศึกษา มาร่วมแสดงความยินดีด้วย