เข้าแถวเคารพธงชาติ

12 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ อาคาร ๒๐ (อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา