ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองทิพย์ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการ วสส.

12 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ผศ.ปองทิพย์เป็นคณะกรรมการ วสส.

ผศ.ปองทิพย์ ได้รับเป็นคณะกรรมการอภิปราย วิพากษ์และตัดสินการประกวดผลงานวิชาการที่กำหนด เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการจังหวัดยะลา ปี 2562