กิจกรรมร่วมถวายเทียนพรรษา

12 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

กิจกรรมร่วมถวายแห่เทียนพรรษา 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมร่วมถวายเทียนพรรษา และเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ทั้งนี้บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  วันที่ 12 กรกฎาคม