หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ "ภาษาไทยใช้อย่างไรให้สร้างสรรค์" โดยใช้แอปพลิเคชั่น TikTok

ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ "ภาษาไทยใช้อย่างไรให้สร้างสรรค์" โดยใช้แอปพลิเคชั่น TikTok
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2563
จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 

 

สร้างสรรค์ผลงานโดย

คลิปที่ 1
นางสาวฟิรดา แวนาแว 406001004
นางสาวนูรีฮัน บูละ 406001024
นางสาวสุไลนี เจะมะ 406001032

คลิปที่ 2
นางสาวอามานี จะปะกียา 406001006
นางสาวอัณฟัล มะ 406001016
นางสาวซูนีรา เจ๊ะสะมาแอ 406001036

คลิปที่ 3
นางสาวญาสมี นิลาโวะ 406001015
นางสาวอัมนะห์ มาหะมะ 406001023
นางสาวสมฤดี แก้วกาญจน์ 406001034

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่