หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญส่งคลิปวิดีโอโดยใช้แอปพลิเคชัน TikTok เข้าร่วมการประกวด ในหัวข้อ "ภาษาไทยใช้อย่างไรให้สร้างสรรค์"

เพจสลาตัน ปะนาเระ ขอเชิญส่งคลิปวิดีโอโดยใช้แอปพลิเคชัน TikTok เข้าร่วมการประกวด ในหัวข้อ "ภาษาไทยใช้อย่างไรให้สร้างสรรค์" 
สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่เพจ สลาตัน ปะนาเระ ตามลิงก์ข้างล่างนี้

https://www.facebook.com/102781402141155/photos/a.119586860460609/121111770308118/

แกลเลอรี่