หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการสื่อสาร

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการสื่อสาร: แนวคิดและเทคนิควิธีในการออกแบบบอร์ดเกม สำหรับวัตถุประสงค์การสื่อสารในบริบทเฉพาะ  ในวันจันทร์ที่ 8 และ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น ทางแอปพลิเคชัน Zoom 
ลงทะเบียนได้ที่ shorturl.at/ekpzQหรือ QR Code (จำนวนจำกัด)

ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จากเพจ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/commartschulaofficial/posts/1035947493645552

 

แกลเลอรี่