หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จำนวนตำแหน่งบรรจุและแต่งตั้ง 483 อัตรา
จำนวนกลุ่มวิชา 76 กลุ่มวิชา

กำหนดการรับสมัครและวิธีการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 24.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ต่อไปนี้

https://www.vec.go.th/Portals/39/kru64-081164_1.pdf?fbclid=IwAR2mo3WGhwFBx2mWp9q0E5WtySyu1kJvn4uOBx912DZYydMe5vRarE56YLw