หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน"

กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวน เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ประเภททีม ทีมละ 2 คน 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม 
หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” 
ชิงเงินรางวัลกว่า 800,000 บาท 
ความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 60 วินาที
*เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ชาวยะลา สามารถส่งผลงานได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

หมดเขตรับสมัครและส่งผลงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564  เวลา 16.30 น.
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 7320 3511

แกลเลอรี่